Аспен Инвест

РАЗПРЕДЕЛИНИЕ СГРАДА "A"


Аспен Инвест
Паркомясто

0877 350 500

Паркомясто

0877 350 500

Паркомясто

0877 350 500

Паркомясто 03 ПРОДАДЕН Паркомясто 04 ПРОДАДЕН Паркомясто 05 ПРОДАДЕН
Паркомясто 06 ПРОДАДЕН Паркомясто 07 СВОБОДНО Паркомясто 08 СВОБОДНО
Паркомясто 09 СВОБОДНО Паркомясто 10 СВОБОДНО Паркомясто 11 ПРОДАДЕН
Паркомясто 12 ПРОДАДЕН Паркомясто 13 ПРОДАДЕН Паркомясто 14 ПРОДАДЕН
Паркомясто 15 ПРОДАДЕН Паркомясто 16 ПРОДАДЕН Паркомясто 17 ПРОДАДЕН
Паркомясто 18 СВОБОДНО Паркомясто 19 ПРОДАДЕН Паркомясто 20 ПРОДАДЕН
Паркомясто 21 СВОБОДНО Паркомясто 22 СВОБОДНО Паркомясто 23 ПРОДАДЕН
Паркомясто 24 СВОБОДНО Паркомясто 25 СВОБОДНО Паркомясто 26 СВОБОДНО
Паркомясто 27 СВОБОДНО

Аспен Инвест
Имот № Обща площ кв.м

0877 350 500

Гараж 1 28,41 ПРОДАДЕН
Гараж 2 19,80 ПРОДАДЕН
Гараж 3 21,35 СВОБОДЕН
Гараж 4 21,18 СВОБОДЕН
Апартамент А 01 216,85 СВОБОДЕН
Апартамент 02 175,80 РЕЗЕРВИРАН

Аспен Инвест
Имот № Обща площ кв.м

0877 350 500

Апартамент 03 95,33 СВОБОДЕН
Апартамент 04 67,45 ПРОДАДЕН
Апартамент 05 81,02 ПРОДАДЕН
Апартамент 06 76,62 ПРОДАДЕН
Апартамент 07 78,55 ПРОДАДЕН
Апартамент 08 75,64 ПРОДАДЕН

Аспен Инвест
Имот № Обща площ кв.м

0877 350 500

Апартамент 09 95,57 ПРОДАДЕН
Апартамент 10 67,35 ПРОДАДЕН
Апартамент 11 81,02 ПРОДАДЕН
Апартамент 12 78,62 ПРОДАДЕН
Апартамент 13 78,94 ПРОДАДЕН
Апартамент 14 77,44 ПРОДАДЕН

Аспен Инвест
Имот № Обща площ кв.м

0877 350 500

Апартамент 15 95,57 ПРОДАДЕН
Апартамент 16 69,92 ПРОДАДЕН
Апартамент 17 81,02 ПРОДАДЕН
Апартамент 18 78,62 ПРОДАДЕН
Апартамент 19 78,94 ПРОДАДЕН
Апартамент 20 78,55 ПРОДАДЕН

Аспен Инвест
Имот № Обща площ кв.м

0877 350 500

Апартамент 21 95,57 ПРОДАДЕН
Апартамент 22 69,95 СВОБОДЕН
Апартамент 23 81,02 СВОБОДЕН
Апартамент 24 78,62 ПРОДАДЕН
Апартамент 25 78,94 ПРОДАДЕН
Апартамент 26 79,84 СВОБОДЕН

Аспен Инвест
Имот № Обща площ кв.м

0877 350 500

Апартамент 27 196,63 СВОБОДЕН
Апартамент 28 205,78 СВОБОДЕН


ГАЛЕРИЯ

Аспен Инвест
Аспен Инвест

гр. София, ул. Юнак 24